Jak měření zraku probíhá

Díky nejmodernějším metodám vyšetření zraku můžeme vyrobit speciálně broušené čočky přesně na míru vašim očím.

 1. V našich prodejnách vás přivítá příjemný a odborný personál
 2. Rádi si vyslechneme vaše přání a požadavky a poradíme
 3. U nás si můžete vybrat z více než 2 000 modelů brýlí. Máme výběr brýlí pro všechny věkové kategorie. Rádi vám pomůžeme s výběrem brýlí, brýlových čoček, kontaktních čoček, pomůcek pro slabozraké... 
 4. Děláme i vyšetření zraku a také aplikujeme kontatkní čočky. U nás můžete zažít 3D vyšetření zraku. Jediní v Brně používáme nejmodernější technologii měření, DNEye scanner, pomocí které vyrobíme brýlové čočky na míru.
 5. Zakázku precizně vyrobíme. Při zpracování vaši zakázky klademe důraz hlavně na kvalitu a přesnost. Každá zakázka prochází několika výstupními kontrolami.
 6. Předání zhotovených brýlí a úprava přímo pro vás. Nabídneme i prostředky na čištění brýlí či kontaktních čoček.Těšíme se na vaši návštěvu.

10 důvodů, proč absolvovat měření zraku u nás

 1. Vyšetření zraku dělají registrovaní optometristé se sladěnými postupy a vyškolení dle posledních inovací v oboru.
 2. 45 minut nadstandardní péče.
 3. Měření a zhotovení brýlí pod jednou střechou, takže plnou odpovědnost za vaše dobré vidění neseme my.
 4. Pohodlné objednání přes on-line objednávkový kalendář.
 5. Minimální čekací doba na objednání.
 6. V obou pobočkách Optiky Richter zážitkové 3D měření zraku. 
 7. Vyšetření je děláno na vaše potřeby a na vzdálenosti, se kterými během dne nejvíce pracujete, optometrista zná typy brýlových čoček a vede měření zraku individuálně.
 8. Používáme revoluční technologii v měření - DNeye scanner.
 9. Osobní, neformální přístup.
 10. Doplňující vyšetření ( až 27 testů), zrakové cvičení, měříme s přesností 0,12 D.

Často kladené otázky o měření zraku • Co děláme pro vaší bezpečnost v době pandemie koronaviru?

  V době pandemie koronaviru jsme zavedli přísnější hygienická opatření ve vyšetřovně i v prodejně, abychom ochránili vás i nás.
  Optometristé používají během komunikace s klientem respirátor, ochranný štít a rukavice. Klient, před vstupem do vyšeřovny, bude požádán, aby si vydenzifikoval ruce antibakteriálním gelem. Každý klient musí mít čistou roušku.
  Po každém vyšetření probíhá dezinfekce všech povrchů, které se klient či optometrista dotkli a místnost se důkladně vyvětrá. Harmonogram vyšetřování je dělán tak, aby se klient nepotkal s klientem dalším. 

   

   

   

 • Co je to DNEye scanner?

  DNEye scanner je měřící přístroj, který má v sobě autorefraktometr, rohovkový topograf, keratometr a unikátní wavefront aberometr. Jde o revoluci v měření, která využívá 100% Vašeho potenciálu na vidění. Tento přístroj nabízí měření v celém rozsahu otevřené pupily, tedy při podmínkách za šera,ale také při denním světle.

  Výsledkem DNEye optimalizace je minimalizace nežádoucích efektů aberací vyššího řádu.

  Jeden z častých poznatků zákazníků očních optik je, že při snížených světelných podmínkách neradi řídí, nebo v plně korigovaných brýlích cítí únavu. Výhodou DNEye optimalizovaných čoček je to, co většina Vašich zákazníků od periferních brýlí očekává. Tím je lépe vidět v noci nebo za zhoršených světelných podmínek, kdy oči musí rozeznávat lidské postavy, či jiné objekty za velmi slabého nebo nepřirozeného osvětlení.

  DNEye optimalizované čočky mají pozitivní dopad na kvalitu života lidí, kteří v noci pracují, řídí nebo se pravidelně potýkají se špatnými světelnými podmínkami.

 • Proč se měření zraku provádí?

  Vyšetření zraku nabízí Optika Richter Brno na velmi vysoké úrovni. O Vaše vidění pečují optometristé, kteří jsou přední odborníci pro Váš zrak. Nové metody a přístrojové vybavení nám umožňují velmi přesné výsledky, díky tomu jsme schopni nabídnout našim klientům tu nejvyšší kvalitu péče o Vaše vidění. Vyšetření zraku není pouze vyšetření ostrosti vidění. Zaměřujeme se během měření i na další funkce zraku, které nám umožňují jeho plné využití. 

  Ostrost vidění by nám nebyla k ničemu platná, kdybychom nebyli schopni rozeznat od sebe různé odstíny šedi (kontrastní citlivost) a odlišné barvy (barvocit). Pro dobrou orientaci v prostoru je pak nezbytné dostatečné zorné pole, to je pro nás tak významné, že jeho pokles pod určitou úroveň se označuje jako praktická slepota. Nejvyšším stupněm vidění a velmi složitou funkcí je schopnost prostorového vnímání. Pro plnohodnotné využití zrakového orgánu je nezbytné zastoupení všech těchto funkcí v dostatečné míře.

 • Jak často bych měl chodit na vyšetření zraku?

  Pravidelné kontroly zraku jsou důležité proto, aby brýle vždy obsahovaly aktuální hodnoty oční vady. V případě změny výše oční vady mohou být staré brýle slabé a nebo příliš silné, což způsobuje často řadu obtíží. Během vyšetření zraku vyhodnocujeme poslední hodnoty zrakové ostrosti a jiných funkcí s aktuálními údaji, v případě velké změny je možné usuzovat na oční onemocnění, které by se jinak projevilo až v pozdějších stádiích. Pravidelné prohlídky zraku je vhodné absolvovat alespoň jednou za rok.

 • Je vyšetření zraku hrazené pojišťovnou?

  Zdravotní pojišťovny hradí základní vyšetření zraku, které probíhá v očních ambulancích. Časová dotace je omezená a tak většinou průměrná doba tohoto vyšetření nepřesáhne 15 minut. Zároveň testy a metody u těchto vyšetření jsou limitované. Oční ambulance nabízejí plnohodnotnou péči v léčbě očních onemocnění a jejich prevenci, pro detailní vyšetření zraku byl u nás po vzoru západních zemí vytvořen nový obor optometrie. Kompletní a spolehlivé měření zraku probíhá ve střediscích kde pracují optometristé, většinou jsou tyto vyšetřovny umístěné v očních optikách. Optometrista je zdravotnický pracovník, jehož primární postavení spočívá v korekci běžných i skrytých očních vad, spolupracuje s očním lékařem a v případě podezření na oční onemocnění odesílá klienta na vyšetření do oční ambulance. Vyšetření zraku optometristou je hrazené, jde o nadstandardní péči, která nepodléhá příspěvku od pojišťovny. Časová dotace pro jedno vyšetření je 30-60 minut dle jeho náročnosti a je prováděna velká řada testů pro odhalení i skrytých očních vad.

 • Je oční vyšetření u optometristy tak kvalitní jako u lékaře?

  Důvodem pro vznik tohoto oboru bylo zkvalitnění péče o zrak. Během vyšetření v očních ambulancích není dostatečný prostor pro detailní vyšetření zraku, jejich účel je především v léčbě a prevenci očních onemocnění. A tak se pomalu vyšetření zraku přesouvá z ambulancí do vyšetřoven optometristů, oční lékař má pak větší prostor pro jeho odbornou činnost. Díky tomuto rozdělení došlo ke zkvalitnění obou činností a péče o zrak se u nás přiblížila západním zemím.

 • Jak dlouho by mělo trvat přesné a spolehlivé vyšetření zraku?

  Vyšetření zraku je v této době možné podstoupit u očního lékaře a optometristy. V očních ambulancích je měření zraku hrazené pojišťovnou. toto vyšetření je omezeno časově i počtem použitých tesů.Průměrná délka vyšetření, hrazené pojiš´tovnou, nepřesahuje 15 minut. Během této doby však není možné úplné odhalení veškerých potíží, které zhoršují kvalitu vidění. Během běžného vyšetření zraku je měřena pouze zraková ostrost a jsou odhaleny základní oční vady. Optometristé mají své primární postavení přímo v korekci očních vad a během tohoto vyšetření jsou odhaleny mimo základních i skryté oční vady, které mohou způsobovat velkou řadu potíží. V tomto čase je možné se věnovat i dalším funkcím zrakového aparátu, které nám umožňují jeho plnohodnotné využití.

 • Proč je vyšetření prostorového vidění důležité?

  Nejvyšší stupeň vidění nám umožňuje orientaci v prostoru a správný odhad vzdálenosti. Jeho vývoj je oproti jiným funkcím zraku výrazně delší a k upevnění této schopnosti dochází až do sedmého roku života. Pro dokonalé prostorové vidění je nezbytná bezchybná spolupráce obou očí. U dětí ohrožuje nejčastěji tuto schopnost zjevné šilhání. V dospělosti může být prostorové vnímání sníženo, nebo nepřítomno vlivem skrytého šilhání, rozdílných hodnot oční vady a velikosti obrazů pravého a levého oka.

  Vyšetření prostorového vnímání lze provést několika způsoby. Nejkvalitnější představu o rozsahu a kvalitě prostorového vnímání nám poskytují polarizované stereotesty. Pro měření a korekci deficitu prostorového vnímání existuje více metod. Vyšetření této schopnosti i přes její význam je součástí měření zraku pouze vyjímečně.

  Velmi často potíže vzniklé sníženou schopností prostorového vidění nepřisuzujeme zraku, ale spíše našim dovednostem. Příkladem je snížená schopnost odhadu vzdálenosti při řízení, kdy si nejsme jistí při předjíždění, nebo parkování, nebo obtíže při uchycení předmětu, kdy buď promáchneme, nebo předmět shodíme. Při některých činnostech může mít nesprávný odhad vzdálenosti fatální následky, minimálně však snižuje komfort a výkonnost. Porušená funkce prostorového vnímání bývá často způsobena skrytým šilháním, které může způsobovat velkou řadu dalších obtíží. Pokud již jsme měli schopnost vnímat prostorově, je i při snížení této schopnosti možná její náprava.

 • Proč je vyšetření zorného pole důležité?

  Tato funkce nám zajišťuje schopnost orientace v prostoru a periferního vidění. Její výrazný pokles může mít mnohem horší následky než pokles zrakové ostrosti. Ke snížení rozsahu zorného pole může dojít vlivem onemocnění očí (např. glaukom – zelený zákal), poruchou zrakové dráhy a zrakových center, nebo vyloučením či utlumením jednoho oka z procesu vidění (např. u šilhání).

  Zorné pole je možné orientačně vyšetřit tzv. konfrontační metodou, kdy srovnává vyšetřovatel své zorné pole se zorným polem klienta. Jednoduchý test může upozornit na nutnost detailního vyšetření, které se provádí většinou v očních ambulancích nemocnic. Podrobné určení zorného pole zkoumá nejenom jeho rozsah, ale i citlivost. Mimo těchto metod se využívá ke zjištění kvality centrální části zorného pole tzv. Amslerův test, který by měl být součástí každého vyšetření zraku.

  Pro určité povolání je nutné zjištění velikosti zorného pole, jeho může být pro některé činnosti a profese nebezpečné. Každý držitel řidičského průkazu by měl podstoupit alespoň orientační měření zorného pole. Snížení zorného pole nás upozorňuje na možnost očního onemocnění.

 • Proč je vyšetření barvocitu důležité?

  Schopnost rozeznání barev je významnou funkcí zraku. Je důležitá pro jakoukoliv naší činnost a nezbytná pro výkon mnoha profesí. Toto vyšetření se často provádí i v ordinacích praktického lékaře při potvrzení pro řidičský průkaz, bohužel je ve většině případů tento okamžik posledním setkáním s testy, které se k vyšetření barvocitu využívají. Při běžných vyšetřeních se pouze zřídka vyšetřuje schopnost rozpoznání barev.

  vyšetření barvocitu se nejčastěji využívají tzv. pseudoisochromatické ishiharovy destičky. Na testech určuje klient o jaký znak (číslici) se jedná. Pro klinické účely jsou využity testy, které jsou schopny určit nejenom poruchu barvocitu, ale i míru této vady. Vyšetřovaný má za úkol seřadit v přesném pořadí barevné válečky podle jemných rozdílů v barevném odstínu.

  Pro mnoho profesí je neporušený barvocit nezbytný, diagnostika poruchy rozpoznávání barev může předejít nebezpečným situacím vzniklých záměnou barev. Stejně jako v případě kontrastní citlivosti může porucha barvocitu odhalit zatím skryté oční onemocnění i v jeho prvopočátku.

 • Proč je vyšetření kontrastní citlivosti důležité?

  Okolo nás nejsou pouze černé objekty na bílém pozadí (nejvyšší kontrast), ale obklopují nás různé předměty, které mají vůči sobě odlišné odstíny šedi (malý kontrast). Během běžného vyšetření je určena ostrost vidění pouze pro maximální kontrast, tedy rozpoznání černých znaků na bílém podkladě (běžný optotyp). Přesný obrázek o vidění nám přinese vyhodnocení zrakové ostrosti na testech s vysokým a sníženým kontrastem.

  Pro vyšetření kontrastní citlivosti se nejčastěji využívají znaky velké abecedy u kterých se postupně snižuje kontrast a jejich velikost. Pro klinické účely se využívají kruhové terčíky s tmavými proužky. Jejich jas se pomalu snižuje a naopak zvyšuje jas pozadí, až dojde k úplné mu snížení kontrastu.

  Kontrastní citlivost je nejčastěji snížena nekorigovanou, nedostatečně korigovanou nebo nesprávně korigovanou oční vadou. Tyto testy je možné využít pro velmi jemné určení zbývající oční vady a výsledky měření maximálně zpřesnit. Svůj význam mají testy i při identifikaci počínajících onemocnění oka. Charakteristické změny na tomto testu mohou odhalit oční onemocnění i v jeho úplném počátku ještě než by došlo k nálezu při běžných vyšetřovacích metodách.