Přeskočit na hlavní obsah Chci vyšetření zraku

Individuální brýlové čočky

Spektrum nositelů brýlové korekce je nesmírně široké a tím i jejich požadavky na kvalitu vidění. Nároky na zrak se dnes zvyšují nejen používáním počítačů a chytrých telefonů, ale i zrychleným životním tempem. Pojďme si něco povědět o možnostech individuálního přístupu k jednotlivému zákazníkovi a splnění jeho potřeb.

Nejnovějším trendem na trhu jsou tzv. individuální brýlové čočky. U čoček standardních se totiž mohou vyskytnout zobrazovací vady především při pohledu do periferie. Velmi časté je to u vyšších dioptrických hodnot a výrazně zakřivených brýlových obrub. Individuální čočky tyto vady redukují a umožňují nám tak příjemný a ničím nerušený pohled i v periferii. V každém bodě čočky je zobrazení stejně dokonalé, jako v jejím optickém středu.

Vše začíná individuálním vyšetřením a poradenstvím očního specialisty

Prvním krokem k individualizaci je již počáteční poradenství vašeho očního specialisty, jenž je schopen dle vašich obvyklých denních činností nabídnout optimální brýlovou čočku a stanovit správnou korekci.

Neméně důležitá je správná centrace brýlí. Té můžeme dosáhnout pomocí speciálního centračního kamerového systému. Dokážeme jím změřit mnoho parametrů v závislosti na konkrétní zvolené brýlové obrubě, např. její prohnutí, sklon na obličeji i vzdálenost oka od brýlové čočky. Tyto parametry umožní zhotovit brýle doslova „na míru“.

Jaké typy čoček lze upravit

Individuální parametry lze zohlednit jak u multifokálních a pracovních čoček, tak u čoček jednoohniskových, které mohou být navíc vylepšeny o relaxační přídavek do blízka. Ten snižuje únavu očí uživatelů pracujících především na blízkou a střední vzdálenost.

U multifokálních brýlových čoček můžeme zohledněním těchto individuálních parametrů dosáhnout nejširšího možného zorného pole a pohodlí při dívání na střední vzdálenost díky maximálnímu rozšíření optického kanálu čočky.

Specifickou kategorií zákazníků jsou řidiči. Jistota při řízení totiž nevyplývá pouze z řidičských dovedností, ale i z kvality samotného vidění. Individuálně lze zhotovit čočky se speciálním filtrem, zajišťujícím kontrastnější vidění, méně oslnění, přesnější odhad vzdáleností, perfektní prostorové vidění, neomezené zorné pole a lepší vidění v noci.

3D screening oka DNEye scanner

Nejdokonalejšího stupně individualizace může být dosaženo pomocí jedinečného přístroje pro 3D screening oka DNEye scanner. Tento dokáže odhalit i refrakční vady vyšších řádů, které mohou způsobovat neostré vidění např. za snížené viditelnosti.

Měří oko v 1500 bodech a vyhodnocuje jeho reakce při pohledu do dálky i do blízka. Máme tedy informace nejen o nutné korekci, ale nahlédneme i do předního segmentu oka a zjistíme případné odchylky od normálního stavu. V případě zjištění odchylek doporučíme konzultaci s očním lékařem.

Lze tedy říci, že pomocí individuálních brýlových čoček můžeme dosáhnout nejdokonalejšího vidění pro každého specifického zákazníka.

Přejít zpět
Přijďte si k nám změřit zrak
Rezervujte se online